โครงการสัมมานาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ชรัญดา สัจจาพิทักษ์

06/06/2019

ขอเชิญชม...เทคโนโลยีใหม่

ขอเชิญชม...เทคโนโลยีใหม่ สู่การพลิกโฉมรูปแบบการทำห้องสมุดสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ 3 มิติ ได้ที่บูทของเรา ใน โครงการสัมมานาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รัหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562