โครงการสัมมานาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ชรัญดา สัจจาพิทักษ์

06/06/2019

ขอเชิญชม...เทคโนโลยีใหม่

ขอเชิญชม...เทคโนโลยีใหม่ สู่การพลิกโฉมรูปแบบการทำห้องสมุดสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ 3 มิติ ได้ที่บูทของเรา ใน โครงการสัมมานาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รัหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

NAVIGATION
HEAD OFFICE

7 Lat Pla Khao 50, Chorakhe Bua, Lat Phrao, Bangkok

10230 Thailand

CONTACT

Tel: +662-294-4037

Fax: +662-294-4036

Email: sales@tracon.co.th

Line: @traceon