top of page

โครงการสัมมานาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ขอเชิญชม...เทคโนโลยีใหม่


ขอเชิญชม...เทคโนโลยีใหม่ สู่การพลิกโฉมรูปแบบการทำห้องสมุดสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ 3 มิติ ได้ที่บูทของเรา ใน โครงการสัมมานาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รัหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562


ชรัญดา สัจจาพิทักษ์

06/06/2019


Комментарии


bottom of page